Nieuwsbrief September 2023

Deze nieuwsbrief niet ontvangen? Schrijf je hier in voor de PGMP nieuwsbrief

Lancering Hoogleraren Netwerk Gezondheids- en Medische Psychologie

Het Platform voor Gezondheids- en Medisch Psychologen (PGMP) is trots om dit netwerk van hoogleraren in de Gezondheids- en Medische Psychologie te presenteren. Deze op de website vermelde hoogleraren uit de Gezondheid- en Medische Psychologie en aanverwante vakgebieden in Nederland hebben allen aangegeven onderdeel uit te willen maken van dit netwerk.

De nu al 67 aangesloten hoogleraren werkzaam binnen universiteiten en umc’s uit heel Nederland vormen een belangrijk onderdeel van PGMP. Het netwerk zal op termijn naar verwachting worden uitgebreid, bijvoorbeeld met een overzicht van emeriti, die ook werkzaam zijn geweest binnen deze en aanverwante vakgebieden.

Bekijk het volledige netwerk van hoogleraren hier


6 oktober 2023 - LVMP Wetenschapsdag

Medische Psychologie spreekt: de kracht van communicatie

Binnen de medische psychologie houd je je naast directe patiëntenzorg ook bezig met indirecte patiëntenzorg. Door het geven van voorlichting, training, onderwijs, deskundigheidsbevordering en coaching worden zorgverleners uit het ziekenhuis door ons geïnformeerd over psychologische aspecten en processen bij gezondheid, en hoe deze te beïnvloeden. Bij dit alles speelt communicatie een centrale rol. Er zijn veel contexten waarin dit essentieel is en communicatie van invloed is op therapeutische uitkomsten, maar ook op tevredenheid met zorg. Lees meer over deze dag

Klik hier voor het volledige programma

Meld je hier aan voor de LVMP Wetenschappelijke Dag


Oproep medewerking voor onderwijsoverzicht Gezondheidspsychologie

Vanuit het Platform Medische en Gezondheidspychologie (www.PGMP.nl) is de wens om een overzicht te krijgen van wat aan de verschillende faculteiten aan de universiteit aangeboden wordt en duidelijk te krijgen waar eventuele lacunes zitten. Daarnaast biedt een dergelijk overzicht ook weer mogelijkheden om elkaar makkelijker te vinden, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen en/of onderwijsmateriaal.

Binnen Nederland hebben we inmiddels aardig in kaart welke universiteiten Gezondheidspsychologisch onderwijs aanbieden op bachelor, master, en research master niveau. Maar om een meer genuanceerd beeld te krijgen, houden we korte interviews met de personen binnen de universiteit die goed op de hoogte zijn over het gezondheidspsychologisch onderwijs binnen hun universiteit.

Om zo goed mogelijk de juiste personen te bereiken, bij deze een oproep: weet jij wie de onderwijs coördinator, onderwijsdirecteur, hoogleraar, UHD/UD is die uitstekend op de hoogte is van hoe en waar gezondheidspsychologie binnen jouw instelling wordt gegeven, zou je ons dan de namen door willen geven? Of misschien ben je het zelf wel, dan horen we dat natuurlijk ook graag.

Klik hier om te reageren op deze oproep


Nominaties LVMP Wolter Goeman Prijs

goeman.png

Op 17 November zal tijdens de algemene ledenvergadering van de LVMP te Utrecht de Wolter Goeman prijs 2023 worden uitgereikt. De Wolter Goeman prijs is ingesteld ter nagedachtenis van Wolter Hendrik Goeman, die onder meer jarenlang actief was in het bestuur van de sectie Psychologen Algemene en Academische Ziekenhuizen (PAZ) van het Nederlands Instituut Psychologen. Hij genoot groot aanzien bij zijn collega’s. In juni 1993 overleed hij op 48-jarige leeftijd.

In 1997 werd de prijs voor het eerst toegekend aan emeritus hoogleraar Karel van de Loo, gevolgd door Frank Snoek in 2002. Andere ontvangers van de prijs zijn Frank Wiersma, Hanneke de Haes , Jac Jeuken, Martha Grootenhuis en Steven Fischer.

De toekenning is twee keer per vijf jaar, waarbij de nadruk afwisselend ligt bij het Wetenschappelijk belang voor de Medische psychologie en Belangenbehartiging van de leden van de vereniging. Voor 2023 worden kandidaten gezocht in de categorie Wetenschappelijk Belang. De prijs behelst de eer door collega’s uitverkoren te zijn en daarnaast een oorkonde, een tastbaar aandenken en een vrij besteedbare cheque van € 1500,-.

Als lid van de LVMP kunt u geschikte kandidaten voor deze prijs voordragen. Kandidaten zijn collega professionals met buitengewone verdiensten voor het werkveld medische psychologie in Nederland (en eventueel daar buiten).

Bent u LVMP lid en wilt u iemand nomineren? Stuur uw kandidaatstelling inclusief grondige en bloemrijke motivatie naar secretaris@lvmp.nl.


image-3.png

image-2.png

Post a comment

Next Andrea Evers lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

PGMP