Oratie Hanneke Hulst

kwartaal 1, 2023

Hoogleraar neuropsychologie Hanneke Hulst (Universiteit Leiden) sprak op 13 maart haar oratie uit waarmee ze officieel haar leerstoel aanvaarde. Prof. dr. Hulst pleit voor een systematische uitwisseling van kennis en expertise tussen verschillende disciplines, zodat men geen blinde vlekken ontwikkelt en wetenschappelijke inzichten beter aansluiten bij behandeldoelen in de klinische praktijk.

Hanneke Hulst maakt zich er hard voor dat onderzoekers de ruimte krijgen om interdisciplinair samen te werken, onder andere als projectleider Erkennen & Waarderen. ‘Het is fijn dat interdisciplinariteit in het strategisch plan van de universiteit is opgenomen, maar daarmee zijn we er nog niet. Het beleid moet nog worden doorvertaald naar de werkvloer. Leidinggevenden moeten het belang ervan erkennen en door een andere bril leren kijken. In het resultaat- en ontwikkelgesprek kan het helpen om kwantiteit los te laten, en te kijken naar waar een onderzoeker mee bezig is. Onderzoekers moeten de tijd krijgen om samenwerkingen op te bouwen, mensen van andere disciplines te leren kennen en zich te verdiepen in nieuwe materie.’

Ook in het onderwijs zou er meer aandacht moeten worden besteed aan interdisciplinariteit.Het zou volgens haar goed zijn om in elke specialisatietrack ook een interdisciplinair vak aan te bieden. Zelfs als mensen later besluiten om toch als specialist aan de slag te gaan, kan een brede blik ervoor zorgen dat zij beter snappen hoe hun specifieke deel past in het grotere verhaal. ‘Dat lijkt mij een verrijking voor iedereen. Ik zie het als mijn taak de komende jaren om het interdisciplinaire denken en werken voor te leven en mensen ertoe te inspireren. Ik ben er een betere wetenschapper door geworden.’

De volledige oratietekst is hier te lezen:

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3571023?_ga=2.7581873.2035350668.1678969454-1611940095.1667920049

Post a comment

Next In memoriam prof.dr. Floris Kraaimaat

PGMP